Vescon Tugboat and Marine Service

ความเป็นมา

ความเป็นมา

Company

บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์มารีน เซอร์วิส จำกัด (เวสคอน-ไทย ซิปปิ้ง) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มของนามยงกรุ๊ป ซึ่งประกอบธุรกิจในการขนส่งทางทะเลครบวงจร โดยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2529 นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้บริการเรือรับส่งนำร่องเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มกองเรือลากจูงให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมปฏิบัติงาน ให้บริการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งถือเป็นท่าเรือหลักของประเทศไทย

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง สำนักงาน
1168/31 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนพระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ช่องทางการติดต่อ
โทร: 0-2287-0600 (Auto)
แฟกซ์: 0-2287-5055
MAIL: [email protected]
Facebook :  Vescon Tugboat

กรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา


    error: Content is protected !!