ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมงานกับเรา ส่งประวัติและหลักฐานสมัครงาน ดังนี้

  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาการศึกษา
  5. ประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่า
  6. หนังสือคนประจำเรือ
  7. คร.5
  8. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมตามหลักสูตร
  9. ประวัติอาญกรรมบุคคล

ติดต่อเรา

contact with us

ที่ตั้ง สำนักงาน
1168/31 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนพระราม 4 แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ช่องทางการติดต่อ
โทร: 0-2287-0600 (Auto)
แฟกซ์: 0-2287-5055
MAIL: [email protected]
Line:  vescon_mktg

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา